YAYASAN - RCElogo RCE

Pembiayaan Peribadi Yayasan Dewan Perniagaan Melayu Perlis Berhad - RCE


Maksima ansuran sehingga 22 tahun & maksima pembiayaan sehingga RM250,000.

Terbuka untuk kakitangan berstatus jawatan tetap atau kontrak


Sangat menarik! Antara yg terbaik dipasaran!
Produk pinjaman peribadi terkini dari Yayasan - RCE (Dewan Perniagaan Melayu Perlis Berhad - RCE) untuk kakitangan Tetap dan Kontrak.
Sila semak beberapa info asas untuk mengetahui skim pinjaman peribadi yang bersesuaian dengan situasi anda.


Terdapat tiga jenis produk RCE-Yayasan:

1. Produk Y3

Pinjaman Peribadi Yayasan - RCE interest 4.99% - Berjawatan TETAP

 • Terbuka kepada kakitangan kerajaan persekutuan (AG), Polis , Kerajaan Negeri, PBT, Hospital, Badan-badan Berkanun, Majlis, Lembaga, Perbadanan, Yayasan & GLC (bhd/sdn bhd) terpilih.
 • Interest 4.99% tetap sehingga maksima ansuran 22 tahun.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 22 tahun.
 • Jumlah pinjaman maksima RM250,000.
 • Had umur minimum 20 tahun ke atas.
 • Jumlah pendapatan minima RM1,200 (gaji pokok + elaun tetap)
 • Payout 92%,
 • Kakitangan kerajaan persekutuan (AG) dan polis perlu berkhidmat sekurang-kurangnya minima 3 tahun dan ke atas (max. loan RM250,000).
 • Kakitangan Kerajaan Negeri (max loan RM250,000), PBT, Hospital, Majlis, Lembaga, Perbadanan, Yayasan & GLC (bhd/sdn bhd) terpilih perlulah berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun (max loan RM100,000).
 • Bagi pemandu am rendah dan pemandu bagi kategori AG, Polis dan state govt. perlulah berkhidmat sekurang-kurangnya 5 tahun (max. loan RM60,000 sahaja dibenarkan).

2. Produk Y4

Pinjaman Peribadi Yayasan - RCE interest 5.99%- Berjawatan TETAP

 • Terbuka kepada kakitangan kerajaan persekutuan (AG), Polis , Kerajaan Negeri, PBT, Hospital, Majlis, Lembaga, Perbadanan, Yayasan & GLC (bhd/sdn bhd) terpilih.
 • Interest 5.99% tetap.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 22 tahun.
 • Jumlah pinjaman maksima RM150,000.
 • Had umur minimum 18 tahun ke atas.
 • Jumlah pendapatan minima (gaji pokok + elaun tetap)
 • Payout 92%,
 • Kakitangan kerajaan (AG) dan polis mestilah berkhimat sekurang-kurangnya 6 bulan sehingga 3 tahun (max loan RM150,000 & tempoh ansuran max 22 tahun).
 • Kakitangan Kerajaan Negeri, PBT, Hospital, Majlis, Lembaga, Perbadanan, Yayasan & GLC (bhd/sdn bhd) terpilih perlulah berkhidmat diantara sekurang-kurangnya 6 bulan hingga 5 tahun (max loan RM100,000 dan tempoh ansuran max 15 tahun).
 • Bagi pemandu am rendah dan pemandu bagi kategori AG, Polis dan state govt. perlulah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 bulan hingga 5 tahun (max. loan RM60,000 sahaja dibenarkan & max. 15 tahun).

3. Produk Y2

Pinjaman Peribadi Yayasan - RCE interest 7.88%- Berjawatan KONTRAK

 • Interest 7.88% tetap.
 • Tempoh pembiayaan mengikut kes kontrak sehingga 15 tahun.
 • Jumlah pinjaman maksima 15X Gaji atau sehingga RM60,000.
 • Had umur minimum 18 tahun ke atas.
 • Jumlah pendapatan RM700 (gaji pokok+elaun tetap)
 • Payout 87%,

Pinjaman Peribadi untuk berjawatan Kontrak Kerajaan Persekutuan (AG)

 • Pemohon yang baru berkhidmat antara 6 bulan hingga 1 tahun: Max. loan 15X gaji atau RM15,000. Ansuran pembiayaan selama tempoh kontrak.
 • Pemohon yang berkhidmat 1 tahun atau lebih (auto renewal): Pinjaman 15X gaji atau RM30,000 max. Ansuran pembiayaan antara 3-7 tahun.
 • Pemohon yang telah berkhidmat dari 7 tahun atau lebih: Max. pinjaman 15X gaji atau max. RM60,000 yg mana terdahulu.

KELEBIHAN PEMBIAYAAN YAYASAN - RCE

 • Bukan hanya kakitangan tetap, kakitangan berstatus kontrak juga layak memohon
 • Proses kelulusan hanya minima 5 hari bekerja jika borang dilengkapi dengan dokumen sokongan yang mencukupi untuk pinjaman baru atau fresh loan. Penyelesaian pinjaman sedia ada perlu sekurang-kurangnya 7 hari berkerja bergantung pada tempoh penerimaan pelupusan pinjaman lama institusi berkenaan.
 • Fleksibiliti pembiayaan - bermaksud anda sebagai peminjam berhak membuat penyelesaian keatas pembiayaan Yayasan - RCE pada bila-bila masa selepas 3 bulan bermulanya potongan ansuran disebabkan kadar pembolehan pembiayaan lebih mudah & fleksibel serta kadar tunai bersih pinjaman sebelumnya hanya pada kadar biasa. Manakala berbanding sesetengah pembiayaan peribadi yang mempunyai kadar keuntungan yang hampir sama atau lebih rendah tetapi pengeluaran tunai (payout) dapa sehingga penuh 100% tetapi peminjam tidak dapat melupuskan pembiayaan tersebut dalam tempoh 3-5 tahun mengikut terma perjanjian masing-masing atau berkemungkinan tiada rebet yang akan diberikan.


Update (15 Jan 2012)
Anda baru bekerja? Hanya mempunyai satu slip gaji sahaja?
Satu bulan slip gaji layak memohon pembiayaan Yayasan - RCE.

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

Tentang RCE Capital


RCE Capital Berhad
RCE Capital Berhad bermula sebagai antara institusi kewangan utama dalam industri kewangan yang memberi dana kepada hampir sebilangan koperasi di Malaysia. RCE Capital pernah ditempatkan di Papan Kedua Bursa Saham Malaysia pada 20 September 1994 dan terlibat dalam industri media, penyiaran dan juga pengiklanan. RCE Capital akhirnya menamatkan pelaburan bidang tersebut 10 tahun kemudian untuk memfokuskan lebih tumpuan terhadap perkhidmatan kewangan. Pada 23 Ogos 2006 status RCE ditingkatkan penyenaraian ke Papan Utama Bursa Saham Malaysia.

RCE Marketing Sdn Bhd
Bidang utama RCE Capital ialah pembiayaan peribadi hasil kerjasama strategik dengan beberapa koperasi melalui anak syarikatnya RCE Marketing Sdn Bhd. RCE Marketing menggunapakai mekanisme pengeluaran-pembayaran yang unik berbanding kaedah pinjaman konvensional. Dana dalam jumlah tertentu disalurkan kepada koperasi-koperasi berkenaan yang mana ianya ditukarkan kepada pinjaman peribadi khas untuk kakitangan sektor kerajaan. Sistem pembayaran balik pinjaman dibuat melalui skim potongan gaji bulanan inisiatif kerajaan yang diurus oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad atau Biro ANGKASA sebagai agensi pengutipan berpusat untuk semua koperasi yang terlibat. Sistem potongan gaji automatik disamping kadar perolehan yang berpatutan kepada sektor kerajaan merendahkan risiko kepada lanskap perniagaan RCE Marketing dan juga memperoleh faedah pinjaman yang lebih mudah dan adil kepada semua pihak.


Selain daripada pembiayaan pengguna, RCE Capital juga menyediakan penyelesaian kewangan jangka pendek kepada pelanggan-pelanggan korporat melalui RCE Factoring Sdn Bhd ("RCE Pemfaktoran"). RCE Factoring menawarkan pemfaktoran dan mengesahkan kemudahan kepada perusahaan kecil dan sederhana terutamanya yang terlibat dalam perdagangan, pembinaan dan pembuatan. Dalam tambahan kepada perniagaan pembiayaan, Syarikat juga mempunyai pelaburan dalam AmFIRST Harta Tanah Pelaburan Amanah dan harta, yang membolehkan ia untuk menikmati pendapatan berulang.

Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Kumpulan telah dihala ke dalam pasaran hutang untuk pertumbuhan yang pesat. Setakat ini, RCE Marketing telah mengeluarkan empat instrumen hutang, bermula dengan pengeluaran RM45.0 juta Tetap Bon Bersiri Kadar dan RM50.0 ditaja jamin Program Kertas Perdagangan pada tahun 2004. Ini adalah satu peristiwa penting bagi RCE Capital kerana ia merupakan syarikat pembiayaan pengguna pertama untuk memasuki pasaran modal bagi pembiayaan. Ini telah diikuti oleh penerbitan RM420.0 juta tetap Kadar Nota Jangka Sederhana pada tahun 2005. RM1.5 bilion Pensekuritian Bersandarkan Aset ("ABS") adalah usaha RCEM terbaru ke dalam pasaran hutang dengan bahagian pertama daripada RM100.0 juta yang dikeluarkan pada bulan November 2007. Di samping itu diberi AAA penarafan, program ini 5.5 tahun pensekuritian pengguna penghutang terbesar di Malaysia dan di antara program terbesar ABS pada tahun 2007 dari segi jumlah saiz terbitan.

Selaras dengan visi untuk menjadi yang mantap yang bukan bank penyedia perkhidmatan kewangan Syarikat, RCE Capital terus untuk mendapatkan pertumbuhan organik melalui peningkatan dalam produk dan perkhidmatan. Syarikat ini juga bertujuan untuk mengukuhkan jualan dan rangkaian pengedaran serta membuat perkiraan strategik dengan koperasi kredit yang berpotensi untuk mengembangkan bahagian pasaran. RCE Capital kekal positif kepada meneroka pelaburan oportunis dan perniagaan pelengkap, kedua-dua tempatan dan luar negara.

Mengenai Pemegang Saham Utama

Tan Sri Azman Hashim, seorang tokoh yang terkenal dalam arena korporat dan perbankan Malaysia, kedua-dua Pengerusi dan pemegang saham terbesar RCE Capital melalui syarikat pelaburan utama beliau memegang, Amcorp Group Berhad ("Amcorp"). Asas aset teras Amcorp dalam sektor kewangan melalui RCE Capital dan AMMB Holdings Berhad, atau lebih dikenali sebagai Kumpulan AmBank. Selain daripada sektor kewangan, Amcorp juga mempunyai pelaburan yang strategik dalam hartanah, kejuruteraan dan infrastruktur serta teknologi maklumat.


Ø     Setiap koperasi atau institusi pembiayaan mengkehendaki dokumen-dokumen yang hampir sama untuk pemprosesan permohonan kecuali beberapa pertambahan kecil sahaja yang perlu dirujuk dengan kami.
Ø     Bagi mengelakkan kelewatan proses atau pemulangan semula permohonan borang hendaklah di isi dengan teliti terutama tandatangan harus kemas dan sama pada setiap helaian yang memerlukan tandatangan.
Ø     Dokumen mestilah lengkap seperti yang dikehendaki dan setiap borang tertentu serta salinan dokumen juga dimestikan mendapat cop pengesahan majikan.

* Terdapat borang akuan yang perlu mendapatkan cop pesuruhjaya sumpah dari pesuruhjaya sumpah yang terpilih & bertauliah.

    MAKLUMAT LANJUT ATAU SEMAKAN KELAYAKAN SILA HUBUNGI/SMS BUTIRAN BERIKUT:
1. Nama penuh
2. No ic/umur
3. Nama jabatan/majikan
4. Umur bersara pilihan/SBPA
5. Gaji pokok + elaun tetap
6. Jumlah potongan keseluruhan dalam slip gaji
7. Potongan biro angkasa (jika ada)
8. Baki pinjaman terdahulu dalam anggaran (jika overlap) 
9. Beberapa butiran asas pinjaman lama (pilihan penyelesaian penuh)
    ROMIE: 012-3454839