KOBETA

Koperasi Bersatu Tenaga Malaysia Berhad yang telah didaftarkan penubuhannya pada 22 Julai 1993 terlebih dahulu dikenali sebagai Koperasi Bersatu Tenaga Melaka Berhad yang diuruskan oleh kakitangan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) dan persatuan nelayan.
Salah satu bidang perniagaan KOBETA ialah perkhidmatan pembiayaan peribadi khas untuk kakitangan awam. Senarai individu yang yang layak memohon ialah kakitangan kementerian dan jabatan-jabatan persekutuan, kerajaan negeri, PBT serta badan-badan berkanun yang ada potongan gaji biro angkasa kecuali tentera.

Maklumat lanjut mengenai Kobeta boleh didapati di laman web mereka: www.kobeta.com.my

Kriteria Pinjaman Koperasi Kobeta
 • Berumur 18 tahun sehingga 57 tahun
 • Berjawatan tetap dan telah berkhidmat selama 1 tahun
 • Status kontrak layak tapi harus berkhidmat 1 tahun keatas dan telah mempunyai potongan angkasa
 • Pinjaman maksima sehingga RM250,000
 • Tempoh bayaran balik sehingga 20 tahun, kontrak 15 tahun shj
 • Blacklist layak selagi hutang tidak boleh melebihi RM100,000
 • Kadar keuntungan adalah untuk 20 tahun adalah 5.99% setahun
 • Payout tinggi sehingga 96%.
 • Proses dalam 1-2 Minggu

Dokumen Yang Diperlukan
 • Slip Gaji Asal Satu Bulan Terkini (e-payslip perlu disahkan Majikan)
 • 3 Salinan Slip Gaji Setiap Bulan untuk 3 Bulan Disahkan Majikan
 • 3 Salinan IC Disahkan Majikan
 • Surat Pengesahan Majikan
 • Surat Opsyen Bersara (jika berumur 35 tahun keatas)
 • Salinan Buku Bank Rakyat
 • Bil air/elektrik/astro/telefon/KWSPØ     Setiap koperasi atau institusi pembiayaan mengkehendaki dokumen-dokumen yang hampir sama untuk pemprosesan permohonan kecuali beberapa pertambahan kecil sahaja yang perlu dirujuk dengan kami.
Ø     Bagi mengelakkan kelewatan proses atau pemulangan semula permohonan borang hendaklah di isi dengan teliti terutama tandatangan harus kemas dan sama pada setiap helaian yang memerlukan tandatangan.
Ø     Dokumen mestilah lengkap seperti yang dikehendaki dan setiap borang tertentu serta salinan dokumen juga dimestikan mendapat cop pengesahan majikan.MAKLUMAT LANJUT ATAU SEMAKAN KELAYAKAN SILA HUBUNGI/SMS BUTIRAN BERIKUT:
1. Nama penuh
2. No ic/umur
3. Nama jabatan/majikan
4. Umur bersara pilihan/SBPA
5. Gaji pokok + elaun tetap
6. Jumlah potongan keseluruhan dalam slip gaji
7. Potongan biro angkasa (jika ada)
8. Baki pinjaman terdahulu dalam anggaran (jika overlap) 
9. Beberapa butiran asas pinjaman lama (pilihan penyelesaian penuh)
ROMIE: 012-3454839
EMAIL: pinjamangomen@gmail.com